FONTOS KÖZLEMÉNY!

Tisztelt Előfizetőnk!

Alábbiakban tájékoztatjuk a televíziós szolgáltatóját érintő változásokról, ezért kérjük, olvassa el értesítőnket! A változással kapcsolatban október 1-ig egyéb teendője nincs.

Az M7 Group S.A., mint a Hello Digital szolgáltatást nyújtó szolgáltató 2016. október 1. napján megszünteti tevékenységét Magyarországon, így helyét az Ön új szolgáltatója az EuroCable Magyarország Kft. (székhely: 1119 Budapest, Andor u. 47-49.; nyilvántartja Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-908410 cégjegyzékszámon) veszi át.

A szolgáltatója személyében tehát változás következik be az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.“) 133. § alapján, az átruházott Hello Digital televízió előfizetői szerződésekből eredő szolgáltatói jogok az új szolgáltatóhoz kerülnek át. Az EuroCable Magyarország Kft., mint új szolgáltató a továbbiakban megszakítás nélkül, a szolgáltatás lényeges feltételeit nem változtatva, változatlan áron nyújtja Önnek a televíziós szolgáltatást.

A szolgáltató személyében bekövetkező változás és az ahhoz kapcsolódó átadás nem eredményezi a televízió előfizetői szerződés feltételeinek lényeges módosítását. A szolgáltatás igénybevételének feltételeiben, minőségében és díjszabásában változás nem lesz tapasztalható. Az Ön egyedi előfizetői szerződésében nem szabályozott kérdésekben 2016. október 1. napjától az EuroCable Magyarország Kft. általános szerződési feltételei (www.hellohd.hu internetes honlap) lesznek irányadóak és a továbbiakban az Ön egyedi szerződésével együtt alkotják a teljes előfizetői szerződést.

A szolgáltató személyében bekövetkezett változás az Eht. 133. §-án és egyéb rendelkezésein, valamint a korábbi és az új szolgáltató közötti szerződésen alapul. A jelen levél az Eht. 132. § (4) bekezdése alapján az előfizetői szerződés módosításáról szóló értesítésnek minősül. Ha Ön határozatlan időre szóló előfizetői szerződéssel rendelkezik, felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fenti módosításhoz nem járul hozzá, lehetősége van a jelen értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül az M7 Group S.A. ügyfélszolgálatán, 1119 Budapest, Kocsis u. 3. címen személyesen (vagy írásban meghatalmazott képviselő útján), vagy levélben 1519 Budapest, Pf.: 365. megküldött nyilatkozattal az előfizetői szerződést legfeljebb 8 napos felmondási idővel felmondani. Ha Önnek határozott időre szóló szerződése van, úgy felmondásra az Eht. 132. § (5) bekezdése értelmében nincsen joga, mivel a módosítás az előfizetői szerződésében a határozott időtartamból eredő kedvezményeket nem érinti.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy a 2016. augusztusi és szeptemberi számlát továbbra is az M7 Group S.A.-nak kell megfizetni. Tájékoztatjuk ugyanakkor, hogy 2016. október 1. napját követő időszakra már az EuroCable Magyarország Kft. állít ki számlát.

Felhívjuk kedves figyelmét, hogy 2016. október 1-től banki fizetés esetén az EuroCable Magyarország Kft. alábbi bankszámlaszámát használja a sikeres díjfizetés érdekében:

  • bank neve: OTP Bank Nyrt.
  • számlaszám: 11742173-20156141

Amennyiben számláit csoportos beszedéssel rendezi, kérjük, hogy október 1. után adjon pénzintézetének újabb megbízást az A13762452 azonosító és a fenti bankszámlaszám megadásával.

Szeretnénk biztosítani afelől, hogy a televíziós műsorszolgáltatás a cégek közötti átadás-átvétel során az Ön számára folyamatosan biztosított lesz és az semmilyen változással nem jár.

Az EuroCable Magyarország Kft. tulajdonosai magyar állampolgárságú magánszemélyek, akiknek távközléssel kapcsolatos szakmai tevékenysége 20 évnél is régebbre nyúlik vissza. Célunk az Ön szolgáltatásának tartalmi, technológiai fejlesztése és kiegészítő szolgáltatások biztosítása. Ilyen fejlesztésünk a kábelTVGO (TV everywhere) nem helyhez kötött televíziós szolgáltatásunk, amelyen keresztül okostelefonján-, tabletjén-, számítógépén élvezheti az előfizetési csomagjának megfelelő bizonyos tartalmait.

Ehhez kapcsolódóan örömmel értesítjük, hogy rövidesen minden Hello Digital előfizetőnk részére elérhető lesz a kábelTVGO, HBO GO, Digifilm prémium csatorna szolgáltatása, valamint további HD tartalmak, és körzeti-, illetve kerületi televíziók is egyaránt. Dolgozunk azon, hogy a jövőben internet-, telefon- és mobil szolgáltatásokat is igénybe vehessen cégünktől.

A Hello Digital televíziós szolgáltatás jelenlegi ügyfélszolgálati irodája, a 1119 Budapest, Kocsis u. 3. száma alatt 2016. szeptember 30-ig érhető el.

Az EuroCable Magyarország Kft. ügyfélszolgálati iroda 2016. október 1-től az alábbi elérhetőségeken áll az Ön rendelkezésére:

  • ügyfélszolgálat címe: 1119 Budapest, Andor u. 47-49.
  • levelezési cím: 1509 Budapest, Pf.: 60
  • telefonszám: 1266 (változatlan)
  • e-mail cím: hellodigital@hellohd.hu (változatlan)
  • fax szám: (06-1) 911-0911

Még ebben az évben tervezzük új ügyfélszolgálati iroda nyitását, amely központi helyen található, így tömegközlekedéssel és gépjárművel is jól megközelíthető lesz majd.

A fentieket összefoglalva tájékoztatjuk, hogy a változással kapcsolatban Önnek semmi teendője nincs, Önt semmiféle többlet költség nem terheli. Mint a fenti tájékoztatóban is írtuk, az EuroCable Magyarország Kft. a szolgáltatást megszakítás nélkül változatlan feltételekkel és áron nyújtja a továbbiakban is. Biztosítjuk arról, hogy munkatársaink mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az átállás akadálymentes legyen a szolgáltatást érintő minden téren.

További információval, fejlesztésekkel, lehetőségekkel, kedvezményekkel az októberi számlalevelünkben fogunk jelentkezni. Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a fentiekkel kapcsolatban, kérjük forduljon hozzánk bizalommal.

Köszönjük figyelmét és megelőlegezett bizalmát!

Budapest, 2016. augusztus 25.

Tisztelettel:

 

Johannes B. Troelstra                            Ernst Jan van Rooijen                                     Brávácz Antal